Møte: Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge?

Møte: Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge?

23 okt 2017

Norge har sluttet seg til FNs internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. Staten leverer en statusrapport om gjennomføring av konvensjonens forpliktelser hvert femte år. Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge? FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW-komiteen) skal ha dialogmøte med Regjeringen 7. november.

Norge dømt i EMD

Norge dømt i EMD

12 okt 2017

Norge ble den 5. oktober 2017 dømt i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) for å ha krenket EMK artikkel 10 om ytringsfrihet ved ikke å tilstrekkelig ivareta journalisters kildevern.

NIM møtte FN`s barnekomité

NIM møtte FN`s barnekomité

06 okt 2017

Denne uken deltok vi på et møte med FNs barnekomité i Genève. Komiteen ønsket innspill til hva den bør legge vekt på når den til neste år skal eksaminere den norske regjeringen om hvordan Norge gjennomfører konvensjonen.

Situasjonen på Filippinene menneskerettslig uholdbar

Situasjonen på Filippinene menneskerettslig uholdbar

27 sep 2017

Filippinenes president Rodrigo Duterte har i sin «krig mot narkotika» sjokkert verden med en praksis som er menneskerettslig uholdbar. Under en pressekonferanse 24. juli i år truet han med å svekke menneskerettighetskommisjonen på Filippinene og hindre deres etterforskning av påståtte overgrep begått av filippinske sikkerhetsstyrker. Presidenten har senere trukket tilbake…