Norge dømt i EMD

Norge dømt i EMD

12 okt 2017

Norge ble den 5. oktober 2017 dømt i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) for å ha krenket EMK artikkel 10 om ytringsfrihet ved ikke å tilstrekkelig ivareta journalisters kildevern.

NIM møtte FN`s barnekomité

NIM møtte FN`s barnekomité

06 okt 2017

Denne uken deltok vi på et møte med FNs barnekomité i Genève. Komiteen ønsket innspill til hva den bør legge vekt på når den til neste år skal eksaminere den norske regjeringen om hvordan Norge gjennomfører konvensjonen.

Situasjonen på Filippinene menneskerettslig uholdbar

Situasjonen på Filippinene menneskerettslig uholdbar

27 sep 2017

Filippinenes president Rodrigo Duterte har i sin «krig mot narkotika» sjokkert verden med en praksis som er menneskerettslig uholdbar. Under en pressekonferanse 24. juli i år truet han med å svekke menneskerettighetskommisjonen på Filippinene og hindre deres etterforskning av påståtte overgrep begått av filippinske sikkerhetsstyrker. Presidenten har senere trukket tilbake…

Norske myndigheter frifunnet for menneskerettighetsbrudd

Norske myndigheter frifunnet for menneskerettighetsbrudd

08 sep 2017

Norge ble i går frifunnet i Den europeiske menneskerettighetsdomstol i den første av totalt ni barnevernssaker som domstolen nå har til behandling. Domstolen mente norske myndigheter hadde foretatt en grundig vurdering av den aktuelle saken. Dette viser hvor viktig det er med gode prosesser og balanserte begrunnelser i barnevernssaker for å sikre at Norge overholder menneskerettighetene, skriver våre seniorrådgivere Anniken Barstad Waaler og Stine Langlete.