Hvordan står det til med den kunstneriske ytringsfriheten i Europa? Ny rapport fra Freemuse

Hvordan står det til med den kunstneriske ytringsfriheten i Europa? Ny rapport fra Freemuse

24 jan 2020

Når man hører ordet ytringsfrihet, tenker nok de fleste på friheten til å si hva man mener. Assosiasjoner til journalister, politikere eller koranbrenning kommer fort. En del av ytringsfriheten som derimot ligger noe fjernere fra den umiddelbare assosiasjonen, er ytringsfrihetens beskyttelse av retten til å forestille seg, skape og dele kunstneriske uttrykk.

Kvinnekonvensjonen 40 år

Kvinnekonvensjonen 40 år

18 des 2019

18. desember er det 40 år siden Kvinnekonvensjonen ble vedtatt i FN. Konvensjonen forplikter statene til å føre en politikk som tar sikte på å avskaffe alle former for kvinnediskriminering og sikre sivile, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter for alle jenter og kvinner.