Sitemap

 • Front page
 • Recommendations 2019
 • Recommendations 2020
 • International resources
 • Act relating to the Norwegian National Human Rights Institution
 • NIMs Work During the Coronavirus (COVID-19) Pandemic
 • Nyhetsbrev
 • Recommendations 2021
 • About the human rights tracker
 • Sitemap
 • Human Rights
 • About NIM
  • Staff
 • Den europeiske menneskerettsdomstolen
  • EMD-dommer mot Norge
 • Prosjekter
  • Samiske rettigheter og klimaendringer i Norge
  • Forskningsprosjekt – barns rett til digitalt privatliv
  • Dialogmøter med myndigheter og sivilsamfunn om oppfølging av FNs anbefalinger
  • Rusbrukeres møte med offentlige tjenester
  • Skeive menneskerettar: Ei oversikt over menneskerettsvernet til lhbti+-personar
  • Ytringsfrihet i fengsel
  • Ny teknologi og menneskerettigheter
  • Offentlig ansattes ytringsfrihet
  • Undervisning om kommuners menneskerettighetsansvar
  • Eldres menneskerettigheter: Hva er status i 2023?
 • Temaer NIM jobber med
  • Væpnet konflikt
  • Fengsel og arrest
  • Barn og familie
  • Diskriminering
  • Vold og overgrep
  • Helse og omsorg
  • Asyl og innvandring
  • Nasjonale minoriteter
  • Klima og miljø
  • Privatliv/personvern
  • Religions- og trosfrihet
  • Rettssystemet
  • Næringsliv og menneskerettigheter
  • Urfolk
  • Ytringsfrihet
  • Kommuners menneskerettighetsansvar
   • Relevante rapporter
 • Om nummereringssystemet i NIM
 • Publications
 • Undervisningsopplegg
  • Undervisningsopplegg for ungdomsskolen
   • Undervisningspakke: Samer og nasjonale minoriteter
   • Samer og urfolksrettigheter
   • Nasjonale minoriteter i Norge
   • Undervisningspakke i menneskerettigheter
   • Hva er menneskerettigheter?
   • Hvor kommer menneskerettighetene fra?
   • Hvorfor har vi menneskerettigheter?
   • Hvilken menneskerettighet er viktigst?
   • Hvordan kan demokrati og menneskerettigheter stå i et spenningsforhold?
   • Skjer det menneskerettighetsbrudd i Norge?
   • Hvordan ivaretas menneskerettighetene i norsk lovverk?
   • Forskjellen på det å ha rett og det å få rett
   • Kan staten begrense menneskerettighetene?
   • Har Norge ansvar for for menneskerettigheter utenfor Norge?
   • Kan Den europeiske menneskerettsdomstol bestemme over Norge?
   • Menneskerettigheter da og nå
   • Barns rett til privatliv
   • Ytringsfrihet
  • Undervisningsopplegg for videregående
   • Undervisningspakke: Samer og nasjonale minoriteter
   • Samer og urfolksrettigheter
   • Nasjonale minoriteter i Norge
   • Undervisningspakke i menneskerettigheter
   • Hva er menneskerettigheter?
   • Hvor kommer menneskerettighetene fra?
   • Hvorfor har vi menneskerettigheter?
   • Hvilken menneskerettighet er viktigst?
   • Hvordan kan demokrati og menneskerettigheter stå i et spenningsforhold?
   • Skjer det menneskerettighetsbrudd i Norge?
   • Hvordan ivaretas menneskerettighetene i norsk lovverk?
   • Forskjellen på det å ha rett og det å få rett
   • Kan staten begrense menneskerettighetene?
   • Har Norge ansvar for for menneskerettigheter utenfor Norge?
   • Kan den europeiske menneskerettsdomstol bestemme over Norge?
   • Menneskerettigheter da og nå
   • Ytringsfrihet
   • Barns rett til privatliv
 • Statistikk om menneskerettigheter
 • Video
  • Menneskerettigheter i hagen
  • Menneskerettigheter kort forklart
  • Forklaringsvideoer
  • Temavideoer
 • Videoer om ytringsfrihet
 • Kahooter
 • Holdninger til samer og nasjonale minoriteter
 • ECHR-judgments regarding Norway
 • Podkast – «Ytringsfrihet i 100 & 10»
  • Episode 1: Ytringsfrihet og humor med Harald Eia
  • Episode 2: Ytringsfrihet og musikk med Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid
  • Episode 3: Ytringsfrihet og idrett med Birgit Skarstein
  • Episode 4: Ytringsfrihet og litteratur med Åsne Seierstad
  • Episode 5: journalistikk med Kadafi Zaman
 • Ledige stillinger
 • NIMs studenttilbud
  • Idébank for masteroppgaver
  • Hvordan er det å være praktikant på NIMs Kautokeino-kontor?
 • Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder (sammendrag)
 • Om nettstedet nhri.no
  • Personvernerklæring
 • Guidance and advice
 • Pressekontakt
 • Pressemeldinger
 • NIMs artikler på juridika
 • Current
  • News
 • Offentlig journal
 • Menneskerettighetene og covid-19
 • Kontakt
 • Synlighet og tendens (tallgrunnlag)
 • Merkedager
 • Oversikt over EMD-dommer (tallgrunnlag 1959-2019)
 • Oversikt over EMK-spørsmål i norske saker (tallgrunnlag 2019)
 • Tallgrunnlag årsmelding 2020
 • Sårbare grupper under covid-19-pandemien
 • Tallgrunnlag årsmelding 2021