Adele Matheson Mestad

Director

Adele Matheson Mestad er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har senere tatt en LL.M. i International legal studies ved New York University (NYU). Adele var assisterende direktør i NIM fra 2016 til hun 1. oktober 2018 ble konstituert som fungerende direktør. Den 26. mars 2019 ble hun oppnevnt av Stortinget som direktør. Adele har ti års erfaring som advokat hos Regjeringsadvokaten, med møterett for Høyesterett siden 2013. Hun oppnevnt mekler hos Riksmekleren og tok i 2018 sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Hun var medlem av den regjeringsoppnevnte ytringsfrihetskommisjonen, og er norsk varamedlem til Europarådets ekspertorgan for demokrati, rettsstat og menneskerettigheter, Veneziakommisjonen.