Adele Matheson Mestad

Direktør

Adele Matheson Mestad er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har senere tatt en LL.M. i International legal studies ved New York University (NYU). Adele var assisterende direktør i NIM fra 2016 til hun 1. oktober 2018 ble konstituert som fungerende direktør. 26. mars 2019 ble hun oppnevnt av Stortinget som direktør. Adele har ti års erfaring som advokat hos Regjeringsadvokaten, med møterett for Høyesterett siden 2013. Hun har også jobbet i påtaleenheten for Rwandadomstolen, er oppnevnt mekler hos Riksmekleren og tok i 2018 sjefskurset ved Forsvarets høgskole. I 2020 ble hun utnevnt som medlem av regjeringens ytringsfrihetskommisjon.