Adele Matheson Mestad

Direktør

Adele Matheson Mestad er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har senere tatt en LL.M. i International legal studies ved New York University (NYU). Adele har ti års bakgrunn som advokat hos Regjeringsadvokaten, med møterett for Høyesterett siden 2013. Hun har ellers jobbet i påtaleenheten for Rwandadomstolen, er oppnevnt mekler hos Riksmekleren og hadde fra januar til mars 2018 permisjon for å gå sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Adele ble konstituert som fungerende direktør fra 1. oktober 2018. Hun har vært assisterende direktør hos NIM siden 2016 og jobbet som en del av NIMs ledelse med strategi, faglig kvalitetssikring og institusjonell utvikling.