Forside: Menneskerettighetene i Norge 2023

Menneskerettighetene i Norge 2023

NIMs årsmelding, Dokument 6 (2023–2024)

NIMs årsmelding for 2023 (Dokument 6 2023–2024) ble overlevert Stortinget 21. mars. I årsmeldingen redegjør NIM for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge, institusjonens virksomhet og gir anbefalinger til myndighetene om ivaretakelsen av menneskerettighetene.

Les pressemeldingen i forbindelse med årsmeldingslanseringen.

For å bedre menneskerettighetssituasjonen i Norge, fremmer derfor NIM fem anbefalinger til Stortinget, innenfor temaene:

  • Tvangsbruk i eldreomsorgen
  • Krisesentertilbud til utsatte grupper
  • Psykisk syke innsatte i fengsel
  • Klima og urfolk
  • Menneskerettigheter og ny teknologi