Les vår årsmelding for 2017

Les vår årsmelding for 2017

10 apr 2018

Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og menneskerettighetene? Det er et av temaene i vår årsmelding for 2017. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2017 ble overlevert Stortinget 10. april, og er nå tilgjengelig for alle. I årsmeldingen fremhever vi også andre utfordringer på menneskerettighetsfeltet, som vold i…

Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

16 okt 2017

NIM støtter ikke lovforslaget §§ 16a og 16b slik bestemmelsene nå er utformet. Dersom departementet ønsker å gå videre med lovforslagene, bør departementet foreta en grundig gjennomgang og vurdering av hvilke skranker som samlet kan utledes av Norges internasjonale forpliktelser på området, herunder FNs konvensjon om statsløses stilling av 1961, Europarådets konvensjon om statsborgerskap…