Uttalelse til NOU 2017:16 På liv og død – palliasjon til alvorlig syke og døende.

Uttalelse til NOU 2017:16 På liv og død – palliasjon til alvorlig syke og døende.

11 jun 2018

NIM har kommet med innspill til regjeringens NOU 2017:16 På liv og død – palliasjon til alvorlig syke og døende. NIM har uttalt seg om de områdene som berører de menneskeretslige konsekvensene av utredningen, blant annet forholdet mellom helsepersonells inngrepsplikt og pasientens selvbestemmelse og spørsmål som reises i forbindelse med alvorlig syke barn.

Les vår årsmelding for 2017

Les vår årsmelding for 2017

10 apr 2018

Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og menneskerettighetene? Det er et av temaene i vår årsmelding for 2017. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2017 ble overlevert Stortinget 10. april, og er nå tilgjengelig for alle. I årsmeldingen fremhever vi også andre utfordringer på menneskerettighetsfeltet, som vold i…