Gratulerer med skogfinnenes dag!

3D render av et flagg. Grønn bakgrunn med et gult kors omgitt av rødt, med en sort ruter i midten.
Skogfinnene fikk sitt eget flagg i desember 2022. Det er designet av Bettina Gullhagen og Frédéric M. Lindboe

I dag, 21. juni, feirer vi for andre gang skogfinnenes dag.

Skogfinnene er etterkommere av en folkegruppe som utvandret fra Savolax-området øst i Finland, og som på 1500-tallet flyttet til barskogområdene i Värmland i Sverige og deretter fra begynnelsen av 1600-tallet videre til det sørøstlige Norge. Skogfinnene slo seg i hovedsak ned langs svenskegrensen, og særlig i områdene som etter hvert ble kalt Finnskogene.

Skogen står sentralt i den skogfinske kulturen. Svijordbruket, altså felling og nedbrenning av skogsarealer og dyrking av svedjerug i den næringsrike asken, har vært et viktig kjennetegn. Den skogfinske kulturtradisjonen skiller seg også fra den norske gjennom byggeskikken med røykovner, så vel som gjennom mattradisjoner, musikk og litteratur. Skogfinnene snakket opprinnelig en finsk dialekt, men i dag finnes det ikke lenger skogfinske morsmålstalere.

Skogfinnene har vært utsatt for statlig diskriminering og assimileringspress som ledd i tidligere fornorskningspolitikk, og fornorskningen har gått hardt utover den skogfinske kulturen. Sannhets- og forsoningskommisjonen, som nylig leverte sin rapport til Stortinget, fant at store deler av norske myndigheters politikk overfor skogfinnene etter andre verdenskrig har vært preget av usynliggjøring og passivitet. Allikevel har det funnet sted en revitalisering av skogfinsk kultur siden 1970-årene, og i dag er organisasjoner, museer, historielag, så vel som skogfinsk litteratur og musikk med på å videreføre den skogfinske kulturen.

Skogfinner er en av Norges fem nasjonale minoriteter. Det betyr at deres kultur, språk og identitet har et særlig vern etter menneskerettighetene. I NIMs undersøkelse om nordmenns holdninger til samer og nasjonale minoriteter, fant vi at befolkningen har svært liten kunnskap om flere av disse gruppene, og at skogfinner er den nasjonale minoriteten befolkningen visste aller minst om.

Derfor har NIM utviklet et nytt undervisningsopplegg om samer og nasjonale minoriteter. Opplegget passer til elever på ungdomsskole og videregående skole, og er tilgjengelig på våre nettsider.

NIMs undervisningsopplegg, og andre publikasjoner fra NIM om skogfinner, finner du her: