Rusbrukeres møte med offentlige tjenester

Rusbrukeres møte med offentlige tjenester

Prosjektet består av en intervjuundersøkelse med personer med rusavhengighet og noen representanter fra det offentlige tjenesteapparatet. Undersøkelsen vil resultere i en rapport som utgis høsten 2023.

Ytringsfrihet i fengsel

Ytringsfrihet i fengsel

Prosjektet tar sikte på å arrangere seminarer i fengsler, med medvirkning av kriminalomsorgen, innsatte, aktuelle medier og annen kompetanse som kan tilpasses det enkelte seminar.

Offentlig ansattes ytringsfrihet

Offentlig ansattes ytringsfrihet

Prosjektet består særlig av foredrag for offentlig ansatte og fagforeninger om faktiske og rettslige sider av offentlig ansattes ytringsfrihet, samt utvikling av veiledere og annet materiell.

Undervisning om kommuners menneskerettighetsansvar

Undervisning om kommuners menneskerettighetsansvar

Prosjektet tar sikte på å utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg om kommunenes menneskerettighetsansvar. Opplegget vil være rettet mot landets kommuner, og vil kunne bestå av blant annet skriftlig opplæringsmateriell, videoer og foredrag.