Rusbrukeres møte med offentlige tjenester

Prosjektet består av en intervjuundersøkelse med personer med rusavhengighet og noen representanter fra det offentlige tjenesteapparatet. Undersøkelsen vil resultere i en rapport som utgis høsten 2023.

Prosjektperiode:

  • Oppstart: Januar 2023
  • Avsluttes: Februar 2024

Prosjektleder/kontaktpunkt

Deltakere:

Prosjektformål:

Formålet med prosjektet er å få førstehåndserfaringer fra personer med rusavhengighet om hvordan de opplever møtet med offentlige tjenester og samfunnet for øvrig. Prosjektet bygger videre på NIMs rapport «Rus og menneskerettigheter» fra september 2022.

Relevante lenker