NIMs studenttilbud

NIM er alltid på jakt etter unge talenter som ønsker å bryne seg på faglig interessante problemstillinger. Vi tilbyr praktikantordninger, praksisplasser og skriveplasser for ulike studieløp.

Praktikantordning for jusstudenter 4–6 uker

Hos NIM får du arbeide med interessante problemstillinger innenfor menneskerettighetsfeltet sammen med kollegaer med høy faglig kompetanse.

NIM tilbyr som regel praktikantstillinger med 4–6 ukers varighet, og du kan søke praktikantstilling på NIMs kontor i Oslo og i Kautokeino. Denne siden vil bli oppdatert når vi har ledige praktikantplasser.

Som praktikant hos NIM får du tildelt en fadder som har ansvar for å følge opp arbeidsoppgaver, utvikling og trivsel på jobb. På grunn av tett oppfølging av praktikantene, har vi som regel ikke mer enn én eller to samtidig.

Hvem ser vi etter?

Du må gå master i rettsvitenskap, og ha fullført tredje studieår med meget gode resultater. I tillegg må du være fleksibel og trives med et høyt arbeidstempo. Bakgrunn fra – eller interesse for – arbeid med menneskerettigheter vil være en fordel.

Arbeidssted: NIMs kontor i Oslo eller Kautokeino. Skriv i søknaden hvor du ønsker å ha praktikantplass.

Vi vil annonsere ledige praktikantplasser på denne siden og i sosiale medier.

Skriveplass for masterstudenter

NIM tilbyr skriveplass og veiledning til aktuelle studenter som planlegger å skrive masteroppgave om menneskerettigheter. Studenter som skriver masteroppgave hos NIM, får utdelt en veileder blant en av våre menneskerettighetseksperter. I tillegg får du tilgang til alt av kontorfasiliteter, inkludert juridiske databaser og bibliotek.

For aktuelle kandidater kan NIM være behjelpelig med innspill til endelig problemstilling. 

NIM tar fortløpende imot søknader fra studenter som skal skrive masteroppgave som er relevant for NIM. Dette gjelder hovedsakelig studenter innenfor rettsvitenskap. Fagområder som for eksempel statsvitenskap, sosialantropologi og sosiologi kan også være aktuelle.

Krav for å bli vurdert

  • Relevant tema/problemstilling for NIMs arbeid.
  • Meget gode resultater fra studiet.

Slik søker du skriveplass

  • Send inn søknad her.(jobbnorge.no)
  • Skriv litt om tema og foreløpig problemstilling, samt tidspunkt for oppstart/levering (søk gjerne i god tid før oppstart). Legg også ved vitnemål og CV.
  • Arbeidssted: NIMs kontor i Oslo eller Kautokeino. Skriv i søknaden hvor du ønsker å ha skriveplass.

Eksempler på tidligere masteroppgaver:

Jusspraktikant til overvåking av menneskerettighetenes stilling i Norge

En gang i året lyser vi ut en 20 % stilling for en praktikant som skal jobbe med overvåking av menneskerettighetenes stilling i Norge. I stillingen vil man arbeide med kunnskapsgrunnlaget for utøvelsen av mandatet for NIM. Hovedoppgaven er å samle inn og vurdere rettspraksis, forskning og andre relevante kilder om menneskerettighetssituasjonen i Norge, utarbeide korte sammendrag av relevante dokumenter og forestå nødvendig oppfølging etter månedlige møter med fagansvarlige rådgivere.

Stillingen lyses normalt ut på våren. Vi vil legge ut lenke til utlysningen her når den er klar.

Avtale om praksisperiode

NIM har avtaler med både Senter for menneskerettigheter ved UiO og Juridisk fakultetet ved UiT om praksisplasser i løpet av studiet.

Andre praktikantordninger

NIM har også andre praktikantordninger knyttet til samfunnsfaglig prosjektarbeid, kommunikasjonsfaglig og administrativt arbeid. Vi vil annonsere ledige praktikantplasser på denne siden og i sosiale medier.