NIMs studenttilbud

NIM er alltid på jakt etter unge talenter som ønsker å bryne seg på faglig interessante problemstillinger, men på grunn av koronasituasjonen tar vi for øyeblikket ikke imot søknader på praktikantstillingene.

Praktikantordning

Hos NIM får du arbeide med faglig interessante problemstillinger innenfor menneskerettighetsfeltet sammen med kollegaer med høy kompetanse.

NIM tilbyr som regel praktikantstillinger med inntil fem ukers varighet, og du kan søke praktikantstilling på NIMs kontor i Oslo og i Kautokeino. Denne siden vil bli oppdatert når vi har ledige praktikantplasser.

Som praktikant hos NIM får du tildelt en fadder som har ansvar for å følge opp arbeidsoppgaver, utvikling og trivsel på jobb. På grunn av tett oppfølging av praktikantene, har vi som regel ikke mer enn én eller to samtidig.

Hvem ser vi etter?

Du må ha fullført 3. studieår på master i rettsvitenskap, med meget gode resultater. I tillegg må du være fleksibel og trives med et høyt arbeidstempo. Bakgrunn fra – eller interesse for – arbeid med menneskerettigheter vil være en fordel.

Skriveplass for masterstudenter

NIM tilbyr skriveplass og veiledning til aktuelle studenter som planlegger å skrive masteroppgave om menneskerettigheter. Studenter som skriver masteroppgave hos NIM, får utdelt en veileder blant en av våre menneskerettighetseksperter. I tillegg får du tilgang til alt av kontorfasiliteter, inkludert juridiske databaser og bibliotek.

For aktuelle kandidater kan NIM være behjelpelig med innspill til endelig problemstilling. 

NIM tar fortløpende imot søknader fra studenter som skal skrive masteroppgave som er relevant for NIM. Dette gjelder hovedsakelig studenter innenfor rettsvitenskap. Fagområder som for eksempel statsvitenskap, sosialantropologi og sosiologi kan også være aktuelle. På grunn av koronasituasjonen har vi ingen skriveplasser for masterstudenter før høsten 2021.

Krav for å bli vurdert

  • Relevant tema/problemstilling for NIMs arbeid.
  • Meget gode resultater fra studiet.

Praktisk informasjon

  • Send inn søknad her. 
  • Skriv litt om tema og foreløpig problemstilling, samt tidspunkt for oppstart/levering (søk gjerne i god tid før oppstart). Legg også ved vitnemål og CV.
  • Arbeidssted: NIMs kontor i Oslo eller Kautokeino. Skriv i søknaden hvor du ønsker å ha skriveplass.

Eksempler på tidligere masteroppgaver: