NIMs studenttilbud

Hånd som holder penn og skriver i en notabok. Kaffekopp i bakgrunnen.

NIM er alltid på jakt etter unge talenter som ønsker å bryne seg på faglig interessante problemstillinger. Vi tilbyr praktikantordninger, praksisplasser og skriveplasser for ulike studieløp. NIM utlyser normalt praktikantstillinger for påfølgende høst og vår i mars, mens søknader fra studenter som skal skrive masteroppgave tas imot fortløpende.

Praktikantordning for jusstudenter 4–6 uker

Hos NIM får du arbeide med interessante problemstillinger innenfor menneskerettighetsfeltet sammen med kollegaer med høy faglig kompetanse.

NIM tilbyr som regel praktikantstillinger med 4–6 ukers varighet, og du kan søke praktikantstilling på NIMs kontor i Oslo og i Kautokeino.

Som praktikant hos NIM får du tildelt en fadder som har ansvar for å følge opp arbeidsoppgaver, utvikling og trivsel på jobb. På grunn av tett oppfølging av praktikantene, har vi som regel ikke mer enn én eller to samtidig.

Hvordan er det å være praktikant i NIM?. Les vårt intervju med tidligere praktikant i Kautokeino Lasse Winther.

Hvem ser vi etter?

Du må gå master i rettsvitenskap, og ha fullført tredje studieår med meget gode resultater. I tillegg må du være fleksibel og trives med et høyt arbeidstempo. Bakgrunn fra – eller interesse for – arbeid med menneskerettigheter vil være en fordel.

Arbeidssted: NIMs kontor i Oslo eller Kautokeino. Skriv i søknaden hvor du ønsker å ha praktikantplass.

Slik søker du praktikantplass

  • Praktikantplasser blir lagt ut her når de blir utlyst.
  • Skriv litt i søknaden om motivasjon for å søke og om din interesse for menneskerettigheter
  • Legg også ved CV og vitnemål
  • Arbeidssted: NIMs kontor i Oslo eller Kautokeino. Skriv i søknaden hvor du ønsker å ha praktikantplass

Skriveplass for masterstudenter

NIM tilbyr skriveplass og veiledning til aktuelle studenter som planlegger å skrive masteroppgave om menneskerettigheter. Studenter som skriver masteroppgave hos NIM, får utdelt en veileder blant en av våre menneskerettighetseksperter. I tillegg får du tilgang til alt av kontorfasiliteter, inkludert juridiske databaser og bibliotek.

For aktuelle kandidater kan NIM være behjelpelig med innspill til endelig problemstilling. 

NIM tar fortløpende imot søknader fra studenter som skal skrive masteroppgave som er relevant for NIM. Dette gjelder hovedsakelig studenter innenfor rettsvitenskap, men fagområder som for eksempel statsvitenskap, sosialantropologi og sosiologi kan også være aktuelle.

Krav for å bli vurdert

  • Relevant tema/problemstilling for NIMs arbeid
  • Meget gode resultater fra studiet

Slik søker du skriveplass

  • Send din søknad til info@nhri.no
  • Skriv litt om tema og foreløpig problemstilling, samt tidspunkt for oppstart/levering (søk gjerne i god tid før oppstart)
  • Legg også ved vitnemål og CV
  • Arbeidssted: NIMs kontor i Oslo eller Kautokeino. Skriv i søknaden hvor du ønsker å ha skriveplass

Idébank

NIM har utarbeidet en idébank med relevante problemstillinger for masteroppgaver innen flere fag.

Idébanken er tilgjengelig her.

Eksempler på tidligere masteroppgaver:

Juspraktikant til overvåking av menneskerettighetenes stilling i Norge

NIM har 20 % stilling for en praktikant som jobber med overvåking av menneskerettighetenes stilling i Norge. Denne stillingen lyses ut med jevne mellomrom. I stillingen vil man arbeide med kunnskapsgrunnlaget for utøvelsen av mandatet for NIM. Hovedoppgaven er å samle inn og vurdere rettspraksis, forskning og andre relevante kilder om menneskerettighetssituasjonen i Norge, utarbeide korte sammendrag av relevante dokumenter og forestå nødvendig oppfølging etter månedlige møter med fagansvarlige rådgivere.

Stillingen lyses normalt ut på våren. Vi vil legge ut lenke til utlysningen her når den er klar.

Avtale om praksisperiode

NIM har avtaler med både Senter for menneskerettigheter ved UiO og Juridisk fakultetet ved UiT om praksisplasser i løpet av studiet.

Andre praktikantordninger

NIM har også andre praktikantordninger knyttet til samfunnsfaglig prosjektarbeid, kommunikasjonsfaglig og administrativt arbeid. Vi vil annonsere ledige praktikantplasser på denne siden og i sosiale medier.