Barn og familie

Sentrale bestemmelser

Grl. §§ 102 og 104, EMK art. 8, SP art. 17, FNs barnekonvensjon.

Sentral alminnelig lovgivning

Barneloven, barnevernloven.

 

Foto: Evgenyatamanenko/iStock photo.