Væpnet konflikt

Sentrale bestemmelser

De fire Genèvekonvensjonene med tilleggsprotokoller, EMK art. 2, 3 og 15, SP art. 4, 6, 7, Arms Trade Treaty (ATT) art. 6 og 7.

Sentral alminnelig lovgivning

Straffeloven kap. 16.