Næringsliv og menneskerettigheter

Sentrale bestemmelser

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Sentral alminnelig lovgivning

Åpenhetsloven. Arbeidsmiljøloven kap. 2A, 4 og 13, regnskapsloven § 3-3 c, straffeloven kap. 4, anskaffelsesloven § 5, personopplysningsloven.

Foto: Mlenney/iStock photo.