Næringslivets menneskerettighetsansvar – eksempeltabell

Næringslivets menneskerettighetsansvar – eksempeltabell (pdf) 563.65 KB
Illustrasjon som viser en gruppe mennesker med forskjellig opphav og yrker.
Illustrasjon:vectorstory – stock.adobe.com / NIM

Selskaper har ansvar for menneskerettigheter – men hvordan? Åpenhetsloven krever at selskaper skal utføre aktsomhetsvurderinger, og at de skal unngå og motvirke faktiske og potensielle negative konsekvenser for «grunnleggende menneskerettigheter» og «anstendige arbeidsforhold».

Men hvordan kan selskaper forårsake, medvirke til eller på andre måter være direkte knyttet til menneskerettighetskrenkelser?

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv har sammen utarbeidet en tabell med eksempler på hvordan selskaper kan bli involvert i menneskerettighetsbrudd. Tabellen omhandler 32 ulike menneskerettigheter hentet fra FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, og fra flere av ILOs kjernekonvensjoner.

Formålet med tabellen er å inspirere til tenkning og prosesser i arbeidet med menneskerettslige aktsomhetsvurderinger i virksomheten. Den gir ikke en uttømmende oversikt over relevante menneskerettigheter eller tolkning av disse, men kan være et nyttig verktøy. Tabellen er basert på et initiativ ved Shift og Mazars: How Can Businesses Impact Human Rights? (2015), som trekker på publikasjonen Human Rights Translated: A Business Reference Guide (2008).