Rådgivende utvalg

Ifølge lov om Norges institusjon for menneskerettigheter § 9 skal det oppnevnes et rådgivende utvalg som skal bidra med informasjon, råd og innspill til arbeidet som nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Dagens rådgivende utvalg ble oppnevnt for perioden 2020–2024 etter en åpen prosess der publikum hadde anledning til å foreslå kandidater.

Les referater fra tidligere møter i rådgivende utvalg her.

Utvalgets medlemmer

Faste institusjoner:

 • Sivilombudet v/ Karoline R. Haug
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet v/ Guri H. Gabrielsen
 • Barneombudet v/ Ivar Stokkereit

Organisasjoner:

 • Advokatforeningens MR-utvalg v/ Ellen-Karine Hektoen og Erlend Methi
 • Amnesty International Norge v/ John Peder Egenæs
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) v/ Live K. Berg
 • Den norske Helsingforskomiteen v/ Gunnar Ekeløve-Slydal
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) v/ Sanja Adjulovic

Personlig:

 • Frode Elgesem, dommer, OECD-kontaktpunkt, Dommerforeningen
 • Siri Gloppen, politikk og rettigheter, professor Universitetet i Bergen
 • Anne Hellum, kvinnerett, professor Universitetet i Oslo
 • Ervin Kohn, nasjonale minoriteter, tidligere forstander for Det Mosaiske Trossamfund og tidligere leder i Antirasistisk senter
 • Dana Manouchehri, minoriteter, generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering, mangfold)
 • Wenche Malmedal, eldre og vold, professor NTNU, konsulent Pensjonistforbundet
 • Eirik Larsen, urfolk, leder menneskerettighetsavdelingen i den sivile samiske organisasjonen Samerådet og medlem av Sametinget