Rådgivende utvalg

Ifølge lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter § 9 skal det oppnevnes et rådgivende utvalg som skal bidra med informasjon, råd og innspill til arbeidet som nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Dagens rådgivende utvalg ble oppnevnt for perioden 2020–2024 etter en åpen prosess der publikum hadde anledning til å foreslå kandidater.

Utvalgets medlemmer

Faste institusjoner:

 • Sivilombudet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Barneombudet
 • Eldreombudet

Organisasjoner:

 • Advokatforeningens MR-utvalg
 • Amnesty International Norge
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Den norske Helsingforskomiteen
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Personlig:

 • Frode Elgesem
 • Anne Hellum
 • Siri Gloppen
 • Ervin Kohn
 • Kristina Labba
 • Navjot Sandhu