Styret

Styret velges av Stortinget for en periode på fire år. Styret skal ha fem medlemmer. Medlemmene skal representere forskjellige fagfelt, herunder juridisk kompetanse om menneskerettigheter og virksomhetsstyring. Ett av medlemmene skal ha særskilt kunnskap om samiske spørsmål.

Nåværende styre er valgt for perioden 1. juli 2019–30. juni 2023.

Styret har det overordnede ansvaret for institusjonens faglige virksomhet, økonomi og drift. Den daglige driften ved institusjonen ledes av direktøren.

Protokoller fra styremøtene finner du her.