Styret

NIMs styre: Trine Skei Grande (foto: Stortinget), Nils Asbjørn Engstad (foto: privat), Aili Keskitalo (foto: Kenneth Hætta /Sametinget CC 2.0), Geir Ulfstein (Foto: Universitetet i Oslo), Ingvild Bruce (Foto: Universitetet i Oslo).

Nåværende styre er valgt for perioden 1. juli 2023–30. juni 2027.

Det består av:

  • Trine Skei Grande (styreleder)
  • Nils Asbjørn Engstad (nestleder)
  • Aili Keskitalo (styremedlem)
  • Geir Ulfstein (styremedlem)
  • Ingvild Bruce (styremedlem)

Styret velges av Stortinget for en periode på fire år. Styret skal ha fem medlemmer. Medlemmene skal representere forskjellige fagfelt, som juridisk kompetanse om menneskerettigheter og virksomhetsstyring. Ett av medlemmene skal ha særskilt kunnskap om samiske spørsmål.

Om medlemmene

Trine Skei Grande er i dag ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Footprint. Hun er tidligere stortingsrepresentant for Venstre fra 2005–2021, var statsråd i kunnskapsdepartementet (januar–mars 2020) og kultur- og likestillingsdepartementet (2018–2020) og tidligere byråd i Oslo. Hun har vært partileder for Venstre (2010–2020).

Nils Asbjørn Engstad er jurist og lagdommer i Hålogaland lagmannsrett samt leder av Utmarksdomstolen for Finnmark. Han har erfaring som statssekretær i Justisdepartementet og har siden 2004 vært Norges representant i Europarådets konsultative råd av dommere (CCJE), hvor han også var rådets president (2016–2017). Engstad har vært nestleder i NIMs styre siden 1. juli 2019 og begynner nå på sin andre periode.

Aili Keskitalo er politisk rådgiver i Amnesty International Norge, tidligere sametingspresident og leder av Norske Samers Riksforbund. Keskitalo har en Master of Public Administration fra Copenhagen Business School. Hun er styreleder for Bodø 2024 (Europeisk kulturhovedstad i Bodø og Nordland).

Geir Ulfstein er jurist og professor emeritus i folkerett ved Universitetet i Oslo samt co-director for PluriCourts (Senter for studier av rettsvesenets legitime roller i den globale orden). Ulfstein er tidligere direktør for Norsk senter for menneskerettigheter (2004–2007). Ulfstein er styremedlem i Norsk forening for internasjonal rett.

Ingvild Bruce er førsteamanuensis ved Politihøgskolen og førsteamanuensis II ved Institutt for offentlig rett og har tidligere arbeidet blant annet ved Universitetet i Bergen, hos Sivilombudsmannen, i Økokrim og som konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Hun var sekretær for Metodekontrollutvalget (2008–2009) og Evalueringsutvalget for EOS-utvalget (2014–2016).