Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger i NIM.

Om å jobbe hos NIM

NIM er en kunnskapsintensiv institusjon som stiller høye faglige krav til sine medarbeidere. NIM har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene. For å oppnå dette trenger vi sterk fagkompetanse og stort engasjement hos våre ansatte.

Vi ansetter ofte jurister til vår enhet for juridisk analyse, men vi trenger også medarbeidere med interesse for overvåkning av gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Til dette arbeidet rekrutterer vi både jurister og personer med samfunnsvitenskapelig eller tverrfaglig bakgrunn. Vi har også en faglig sterk kommunikasjonsstab og administrasjon.

Medarbeidere hos NIM tar del i et et inspirerende miljø med høy kompetanse på menneskerettigheter. Her arbeider man med menneskerettslige problemstillinger innenfor ulike fagområder, og arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende.