Klima og miljø

Sentrale bestemmelser

Grl. § 112, § 93, § 102, EMK art. 2 og 8, SP art. 6 og 17, Århuskonvensjonen.

Sentral alminnelig lovgivning

Naturmangfoldloven, forurensningsloven, miljøinformasjonsloven, klimaloven, straffeloven §§ 239 og 240.

Utvikling 2020–2021

  • FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljøs rapport fra landsbesøk i Norge 2019.
  • Høyesteretts dom i klimasøksmålet om Grl. § 112 (HR-2020-2472-P, des. 2020, ikke brudd).
  • EMD har kommunisert sin første klimarelaterte klage til Norge og 32 andre stater.

Foto: Donvictorio/iStock photo.