Sakskostnader og reell tilgang til domstolene i miljøsaker

NIM-B-2024-009
Sakskostnader og reell tilgang til domstolene i miljøsaker (pdf) 341.90 KBVedlegg: Idømte sakskostnader ved tap i siste instans i sivile miljøsaker anlagt av allmennheten etter 2.5.2003 (pdf) 298.04 KB

NIM har sendt brev til Justis- og beredskapsdepertementet og Klima- og miljødepartementet om sakskostnader og reell tilgang til domstolene i miljøsaker, og kartlegging av idømte sakskostnader ved tap i siste instans i sivile miljøsaker anlagt av allmennheten etter 2.5.2003.