Internasjonale anbefalinger til Norge – en oversikt

«Internasjonale anbefalinger til Norge» er en søkbar database utviklet av NIM for å kunne vise og navigere i internasjonale menneskerettighetsanbefalinger til Norge.

Internasjonale anbefalinger til Norge / NIM human rights tracker

I verktøyet «NIMs human rights tracker» kan man søke på tema, konvensjon, ansvarlig departement, gruppe og andre kategorier, for å finne merknader eller anbefalinger Norge har fått fra FN.

Oversikten  inneholder alle anbefalingene gitt av FN til Norge siden 2017 og vil oppdateres når nye anbefalinger kommer. Anbefalinger fra utvalgte menneskerettighetsorganer innen Europarådet vil bli lagt til på et senere tidspunkt.

Vi håper at oversikten vil være et nyttig overvåkingsverktøy for regjeringen, sivilsamfunnet, ombudsorganer, akademikere og de internasjonale organene selv, og støtte innsatsen til alle for å beskytte og fremme menneskerettighetene i Norge.