Undervisningsopplegg

NIM tilbyr undervisningsopplegg i menneskerettigheter for ungdomsskolen og videregående skole.

Hvert opplegg består av en kort video og tilhørende oppgaver. Gjennom filmene og oppgavene øver elevene på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning. Undervisningsopplegget kan brukes i en undervisningstime eller kan inngå som en del av arbeidet med demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema.