Undervisningsopplegg for ungdomsskolen

Hvert opplegg består av en kort video og tilhørende oppgaver. Gjennom filmene og oppgavene øver elevene på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning. Undervisningsopplegget kan brukes i en undervisningstime eller kan inngå som en del av arbeidet med demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema.

Alle oppleggene passer i fagene:
samfunnsfag, KRLE, norsk

og dekker temaene:
privatliv, barns rettigheter, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter.