Undervisningsopplegg for ungdomsskolen

Alle oppleggene passer i fagene:
samfunnsfag, KRLE, norsk

og dekker temaene:
privatliv, barns rettigheter, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter.