Kan staten begrense menneskerettighetene?

Ungdomsskolen

Fag: Samfunnsfag, KRLE, norsk
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar.

Før filmen

Kan staten begrense menneskerettighetene, tror du?

Se filmen «Kan staten begrense menneskerettighetene?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Gi eksempler på absolutte menneskerettigheter.
  • Gi eksempler på ikke absolutte menneskerettigheter.
  • Hva er forskjellen på absolutte og ikke absolutte menneskerettigheter?
  • Hva skal til for at en stat skal kunne begrense menneskerettighetene?