Menneskerettigheter da og nå

Ungdomsskolen

Fag: Samfunnfag, KRLE, norsk
Tidsbruk: 1–3 timer
Tema: Privatliv, barns rettigheter, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar.

Se filmen «Menneskerettigheter da og nå»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

 • Hvorfor kom menneskerettighetene?
 • Hva er forbindelsen mellom FN og menneskerettighetene?
 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) passer på at menneskerettighetene ivaretas i Norge. Hvorfor trengs det noen til å passe på menneskerettighetene i Norge?

Forslag til fordypning

Menneskerettighetene i Grunnloven

Undersøk kapittelet i Grunnloven om menneskerettigheter.

 • Hva er Grunnloven?
  Undersøk § 92. Hva betyr det at statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene i Grunnloven og internasjonale menneskerettstraktater som Norge er tilsluttet?
  Undersøk § 104. Hvordan tror du rettighetene til barn ville vært i Norge dersom denne paragrafen ikke var en del av Grunnloven?
  Sammenlign menneskerettighetene og kapittelet om menneskerettigheter i Grunnloven. Hvilke menneskerettigheter finner du i Grunnloven?
  Hvilke menneskerettigheter savner du og hvorfor?