Barns rett til privatliv

Ungdomsskolen

Fag: Samfunnfag, KRLE, norsk
Tidsbruk: 1–5 timer
Tema: Privatliv, barns rettigheter, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar.

Se filmen «Barns rett til privatliv»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Søk på internett og finn ut hvem som blir definert som “barn” i Norge.
  • Kan foreldrene bestemme om et bilde av barnet kan publiseres for eksempel i sosiale medier?
  • Hvem passer på barns rettigheter i Norge?
  • Hva tror du Emil i filmen syns om at moren hans publiserer teksten og bildene på nett som filmen viser?
  • Hva tror du han syns om dette om ti år?
  • Hvorfor har barn rett til privatliv, tror du?
  • Hvordan ville det være om du ikke hadde hatt rett til privatliv?

Forslag til fordypning som løses i gruppe

Ny barnelov

Det jobbes i dag med en ny barnelov. Barneloven gir regler om foreldreansvar, rett til samvær og foreldrenes plikt til å bidra økonomisk.

  • Dere har fått i oppdrag å lage et utkast til rettigheter i kapittelet om barns rett til privatliv.
  • Ta utgangspunkt i dagens barnelov, § 104 i Grunnloven, menneskerettighetene og barns rettigheter.
  • Hvilke paragrafer vil dere ha med? Begrunn valgene deres.