Forskjellen på det å ha rett og det å få rett

Ungdomsskolen

Fag: Samfunnsfag, KRLE, norsk
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar.

Før filmen

Hva er forskjellen på å ha og få rett, mener du?

Se filmen «Forskjellen på det å ha rett og det å få rett»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hvem har ansvar for at menneskerettighetene følges i Norge?
  • Hva er ombudene og hvilken rolle har de?
  • Hva er forskjellen på ombudene og domstolen?
  • Søk på internett og finn ut hvilke ombud vi har. Hvilke av ombudene vil du vite mer om? Søk opp ombudet på internett. Finn ut når det ble opprettet og hvorfor.