Undervisningsopplegg for videregående

Alle oppleggene under passer i fagene:
norsk, religion, samfunnskunnskap, rettslære, politikk og menneskerettigheter, medier og kommunikasjon

og dekker temaene:
ytringsfrihet, menneskerettigheter, demokrati og medborgerskap.