Forskjellen på det å ha rett og det å få rett

VGS

Fag: Norsk, samfunnskunnskap, rettslære, politikk og menneskerettigheter, religion
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentering, ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar:

Før filmen

Hva er forskjellen på å ha og få rett, mener du?

Se filmen «Forskjellen på det å ha rett og det å få rett»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hvem passer på at menneskerettighetene i et land ikke blir brutt?
  • Hva er forskjellen på ombudene og domstolen?
  • Hvorfor bør avstanden mellom å ha rett og få rett være så liten som mulig, mener du?