Menneskerettigheter da og nå

VGS

Fag: Norsk, samfunnskunnskap, rettslære, politikk og menneskerettigheter, religion
Tidsbruk: 1–3 timer
Tema: Privatliv, barns rettigheter, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentering, ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar:

Se filmen «Menneskerettigheter da og nå»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

 • Hva er sammenhengen mellom FN og menneskerettighetene?
 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) passer på at menneskerettighetene ivaretas i Norge. Hvorfor trengs det noen til å passe på menneskerettighetene i Norge?
 • Hvordan tror du det hadde vært i Norge om ingen passet på at menneskerettighetene ble ivaretatt i Norge? Begrunn svaret ditt.

Forslag til fordypning

Menneskerettighetene i Grunnloven

Undersøk kapittelet i Grunnloven om menneskerettigheter.

 • I 2014 ble flere menneskerettigheter tatt inn i Grunnloven. Hvilken betydning har det at menneskerettighetene er en del av Norges grunnlov?
 • Undersøk § 93, 94, 96 og 98. I hvilke type saker tror du det er har betydning at menneskerettighetene er en del av norsk lov? Begrunn svaret ditt.
 • Sammenlign menneskerettighetene og kapittelet om menneskerettigheter i Grunnloven. Hvilke menneskerettigheter finner du i Grunnloven?
 • Hvilke menneskerettigheter savner du og hvorfor?

Undersøk menneskerettighetene i et annet land

Freedom House er en organisasjon som årlig lager en rangering over hvordan stater forholder seg til menneskerettighetene og hvor stor frihet innbyggerne har. Utgangspunktet deres er FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Les mer om organisasjonen her: https://freedomhouse.org/

 • Undersøk kilden Freedom House. Er dette en pålitelig kilde? Begrunn svaret ditt.
 • Freedom House har to ulike indekser. En for politiske rettigheter og en for sivile rettigheter. Velg ett land som du vil vite mer om og undersøk menneskerettighetene i landet: https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
 • Hva overrasker deg og hvorfor?
 • Utifra det du vet om menneskerettigheter og statens ansvar for å ivareta menneskerettighetene til borgerne i staten, hvilken veiledning ville du gitt staten slik at landet kan bli bedre på menneskerettigheter?