Hvor kommer menneskerettighetene fra?

VGS

Fag: Norsk, samfunnskunnskap, rettslære, politikk og menneskerettigheter, religion
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentering, ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar:

Før filmen

Hvor tror du menneskerettighetene kommer fra?

Se filmen «Hvor kommer menneskerettighetene fra?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Filosofer har tenkt på menneskerettighetene som naturgitte, hva betyr det?
  • Er du enig eller uenig i at menneskerettigheter er naturgitte? Begrunn svaret ditt.
  • Hva er forbindelsen mellom demokrati og menneskerettighetene?
  • Hva er en konvensjon? Søk på internett og finn en konvensjon du vil vite mer om. Når og hvorfor ble den vedtatt?
  • Hvorfor blir menneskerettighetene ivaretatt på ulike måter i ulike stater? Er du enig i at det skal være sånn?
  • Hvorfor er det viktig at menneskerettighetene blir ivaretatt?