Hvilken menneskerettighet er viktigst?

VGS

Fag: Norsk, samfunnskunnskap, rettslære, politikk og menneskerettigheter, religion
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentering, ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar:

Før filmen

Kan menneskerettighetene rangeres, tror du?

Se filmen «Hvilken menneskerettighet er viktigst?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hva betyr det at menneskerettighetene er universelle og et samlet hele?
  • Hva er målet med menneskerettighetene?
  • På hvilken måte er menneskerettigheter viktig for demokratiet?
  • Gi eksempler på menneskerettigheter som kolliderer med hverandre.
  • Hva må en tenke på når rettigheter kolliderer med hverandre?
  • Hvilken rettighet syns du er viktigst? Begrunn valget ditt.
  • Hvis du kunne lagt til en menneskerettigheter, hvilke rettighet ville du lagt til og hvorfor?