Hvordan kan demokrati og menneskerettigheter stå i et spenningsforhold?

VGS

Fag: Norsk, samfunnskunnskap, rettslære, politikk og menneskerettigheter, religion
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentering, ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar:

Før filmen

Kan demokratiet være en trussel mot menneskerettighetene, tror du?

Se filmen «Hvordan kan demokrati og menneskerettigheter stå i et spenningsforhold?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hvorfor trenger en stat menneskerettigheter i tillegg til demokrati?
  • Kan det være demokrati uten menneskerettigheter?
  • På hvilken måte kan demokratiet være en trussel mot menneskerettighetene?