Kan staten begrense menneskerettighetene?

VGS

Fag: Norsk, samfunnskunnskap, rettslære, politikk og menneskerettigheter, religion
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentering, ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar:

Før filmen

Kan staten begrense menneskerettighetene, tror du?

Se filmen «Kan staten begrense menneskerettighetene?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hva er absolutte forbud?
  • Hva skal til for at en stat skal kunne begrense menneskerettighetene?
  • Søk på internett og finn ut hva forbudet mot slaveri og forbudet mot tortur sier. Hva kan stater som Norge og hver enkelt av oss gjøre for å jobbe for at menneskerettigheter blir overholdt i andre land?