Hvorfor har vi menneskerettigheter?

VGS

Fag: Norsk, samfunnskunnskap, rettslære, politikk og menneskerettigheter, religion
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentering, ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar:

Før filmen

Hvorfor tror du vi har menneskerettigheter?

Se filmen «Hvor kommer menneskerettighetene fra?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hvorfor har vi menneskerettigheter?
  • Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen bli kalt for menneskerettighets-GPS. Hva bidrar menneskerettighets-GPSen til?
  • Hva kan være ubevisste brudd på menneskerettighetene?
  • Hvorfor kan vi si at menneskerettighetene handler mye om medmenneskelighet?
  • Hva bruker du som GPS når du lurer på om du har rett til eller på noe?