Hva er menneskerettigheter?

VGS

Fag: Norsk, samfunnskunnskap, rettslære, politikk og menneskerettigheter, religion
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentering, ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar:

Før filmen

Hva er menneskerettighetene, tror du?

Se filmen «Hva er menneskerettigheter?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hva er menneskerettigheter?
  • Hvem gjelder menneskerettighetene for?
  • Hva er diskriminering?
  • Søk opp verdenserklæringen for menneskerettigheter på internett. Hvilke menneskerettigheter har du brukt i dag?
  • Hvorfor har vi menneskerettigheter?
  • Søk på internett. Hva er ytringsfrihet? Hvorfor er ytringsfrihet en menneskerettighet, tror du?