Hvordan ivaretas menneskerettighetene i norsk lovverk?

VGS

Fag: Norsk, samfunnskunnskap, rettslære, politikk og menneskerettigheter, religion
Tidsbruk: 1 time
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

I dette undervisningsopplegget øver elevene på kritisk tenkning, argumentering, ta standpunkt og meningsbrytning.

Oppgavene kan løses individuelt eller i læringspar:

Før filmen

Hvordan ivaretas menneskerettighetene i Norge, tror du?

Se filmen «Hvordan ivaretas menneskerettighetene i norsk lovverk?»

Etter filmen

Oppgavene kan løses i gruppe eller individuelt:

  • Hva betyr det at menneskerettighetene har forrang norske lover?
  • Hvem passer på at menneskerettighetene i et land ikke blir brutt?
  • Hvilke fordeler og ulemper er det med at menneskerettighetene er en del av Grunnloven?
  • Hvordan er situasjonen for menneskerettighetene i Norge? Er du overrasket? Begrunn svaret ditt.
  • Søk på menneskerettsloven på internett. Hvilke konvensjoner er en del av loven og hvordan ser du dette?