Velkommen til NIMs kurs
om kommuner og menneskerettigheter!

Dette kurset er for deg som jobber eller er folkevalgt i en kommune, og vil lære mer om hva du kan gjøre for å sikre menneskerettighetene.

Er du ansatt eller folkevalgt i en kommune? Da spiller du en avgjørende rolle for å ivareta menneskerettighetene i Norge. Enten du jobber som for eksempel sykepleier, lærer, barnevernsleder, kommunedirektør, driver revisjon eller sitter i kommunestyret. Det du gjør hver dag kan bidra til at menneskerettighetene sikres eller brytes. Derfor er det viktig at du har menneskerettighetene under huden.

I dette kurset lærer du om:

  1. Hva menneskerettigheter er.
  2. Hvorfor menneskerettighetene er viktige i ditt arbeid.
  3. Hvordan du kan bidra til å sikre menneskerettighetene.