Menneskerettighetskurs for folkevalgte i kommuner

Dette kurset er for deg som er folkevalgt i en norsk kommune, enten i kommunestyret, et politisk utvalg, eller som ordfører i kommunen. Kurset kan også være relevant for deg som jobber som politisk rådgiver for politisk ledelse i kommunen, eller er aktiv i lokalpolitikken. Dersom du sitter i et kontrollutvalg, bør du ta kurset for personer som driver kontrollarbeid i kommuner.

Kurset har tre deler:

Simpel illustrasjon av kvinne med ordførerkjede.
Del 1

Her lærer du om hva menneske­rettighetene er og hvilke rammer de setter for kommunens arbeid.

Del 2

Her lærer du om hvorfor det er viktig at du kjenner til menneskerettighetene.

Del 3

Her får du noen råd om hva du kan
gjøre for å sikre gjennomføringen av menneskerettighetene i din kommune.