Menneskerettighetskurs for personer som driver kontroll i kommuner

Dette kurset er for deg som driver internkontroll, sitter i et kontrollutvalg, eller jobber med revisjon av kommunen. Kurset kan også være relevant for deg som jobber med tilsyn i kommunesektoren. Dersom du sitter i et kontrollutvalg, kan kurset for folkevalgte også være aktuelt for deg.

Kurset har tre deler:

Illustrasjon av person som driver med kontroll foran en menneskerettighetsby
Del 1

Her lærer du om hva menneskerettighetene er og hvilke rammer de setter for kommunens arbeid.

Del 2

Her lærer du om hvorfor det er viktig at du kjenner til menneskerettighetene.

Del 3

Her får du noen råd om hva du kan
gjøre for å sikre gjennomføringen av menneskerettighetene i din kommune.