Menneskerettighetskurs for ledere i kommuner

Dette kurset er for deg som er leder i en norsk kommune. Kurset er for eksempel relevant for deg som er kommunedirektør, etatsleder, leder for et sykehjem eller mellomleder på et av kommunens NAV-kontor. Det kan også være nyttig for deg å kjenne til deler av innholdet i kurset som retter seg mot ansatte. Driver du internkontroll, kan også kurset som retter seg mot personer som driver kontrollarbeid være aktuelt for deg.

Kurset har tre deler:

Illustrasjon av leder foran en menneskerettighetsby
Del 1

Her lærer du om hva menneskerettighetene er og hvilke rammer de setter for kommunens arbeid.

Del 2

Her lærer du om hvorfor det er viktig at du kjenner til menneskerettighetene.

Del 3

Her får du noen råd om hva du kan
gjøre for å sikre gjennomføringen av menneskerettighetene i din kommune.