Menneskerettighetskurs for ansatte i kommuner

Dette kurset er for deg som jobber i en norsk kommune. Kurset er for eksempel relevant for deg som er ansatt i barnevernet, skolen, helse- og omsorgstjenestene, bygg- og planavdelingen, NAV, eller i andre deler av kommunen.

Kurset har tre deler:

Illustrtasjon av person i gul skjorte og hvit t-skjorte forran en by.
Del 1

Her lærer du om hva menneskerettighetene er og hvilke rammer de setter for kommunens arbeid.

Del 2

Her lærer du om hvorfor det er viktig at du kjenner til menneskerettighetene.

Del 3

Her får du noen råd om hva du kan
gjøre for å sikre gjennomføringen av menneskerettighetene i din kommune.