Om nummereringssystemet i NIM

NIM produserer en rekke dokumenter som ledd i vårt arbeid med å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge. Disse omfatter blant annet høringsuttalelser i forbindelse med myndighetenes lovgivningsprosesser, årsmeldinger med anbefalinger til Stortinget, rapporter om spesifikke menneskerettighetsområder og innspill til internasjonale menneskerettighetsorganer.

Nummereringssystemet

NIMs dokumenter er nummerert for å gjøre dem lettere å finne frem til og å vise til. For eksempel har vår rapport om funksjonshemmedes ytringsfrihet dokumentnummer NIM-R-2022-005, der R står for rapport, 2022 er utgivelsesåret, og 005 forteller hvilket nummer i rekken denne er for rapporter utgitt samme år. Mønsteret er altså NIM – type dokument – årstall – nummer i rekken. I tillegg til R for rapport, har vi B for brev, H for høringsuttalelse, IR for internasjonal rapportering, V for veileder, P for policynotat og T for tredjepartsintervensjon. Årsmeldingene har sitt eget dokumentnummer fra Stortinget, og disse heter DOK6-2021-2022, hvor årstallene angir stortingssesjonen.

I noen tilfeller publiserer vi nye, oppdaterte versjoner av dokumentene våre. Da får disse samme dokumentnummer, men merkes med -v02, for eksempel NIM-R-2021-003-v02.

Dokumenter som publiseres på et annet språk enn bokmål eller nynorsk, som engelsk eller samisk, markeres med henholdsvis -EN og -SMI, for eksempel NIM-R-2022-001-EN.

Hvordan henvise til NIMs dokumenter?

Hvert av NIMs dokumentnumre er unike, som vil si at du kun trenger å bruke dokumentnummeret når du henviser til dem. For eksempel er det tilstrekkelig å vise til NIM-IR-2021-001. Dersom du ønsker å inkludere mer informasjon, kan du også vise til eksempelvis NIM-IR-2021-001 Innspill til FNs torturkomité.

En lenke til NIMs nettsted med dokumentnummeret til en publikasjon skal alltid komme til det aktuelle dokumentet. Eks: https://www.nhri.no/NIM-R-2022-005 vil vise til rapporten «Funksjonshemmedes ytringsfrihet».

Nummereringssystemet er under utrulling i NIM og de kan forekomme mangler på visse dokumenter.

Ta gjerne kontakt på info@nhri.no hvis du har noen spørsmål eller vil melde fra om feil i nummersystemet.