Climate and Human Rights

NIM-R-2020-004-v02-EN
Brann utenfor Sotra. Redigert bilde. Foto: Pål Bentdal.

NIM har publisert en oppdatert versjon av rapporten «Klima og menneskerettigheter» på engelsk.

I den reviderte versjonen har bl.a. kapittel 4 blitt oppdatert etter høyesteretts dom i klimasaken, kapittel 5 er oppdatert med den siste utviklingen i klimasaker i Europa, og kapitlene 8 og 9 om klimaflyktninger og internasjonale klimasaker er også oppdatert med den seneste utviklingen.

Les rapporten «Climate and Human» rights her.