NIM deltar på FNs klimatoppmøte i Dubai

Mellom 30. november og 12. desember skal delegasjoner fra hele verden samles for å forhandle om løsninger på klimakrisen under FNs klimatoppmøte (COP28) i Dubai. Dette haster. Verden er nå 1,1°C varmere enn preindustriell tid, og klimaendringene er allerede tydelige.

Dette påvirker menneskerettighetene. Et skadet klimasystem vil føre til mer ekstremvær som truer menneskers liv, hjem, helse, biologisk mangfold og naturen vi avhenger av. Menneskerettighetene forplikter stater til å beskytte sine innbyggere mot slike trusler etter menneskerettigheter som retten til liv, privatliv, helse, eiendom og et levelig miljø. Klimaendringene er med rette beskrevet som en av de største truslene mot menneskerettighetene av 161 land i en resolusjon fra FNs generalforsamling.

For å fremme dette perspektivet, reiser NIMs direktør Adele Matheson Mestad til COP28. NIM har to hovedformål med deltakelsen:

1. Fremme oppfordringer fra 120 nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner til delegasjonene

Sammen med 120 nasjonale institusjoner for menneskerettigheter, har vi gjennom vår globale allianse GANHRI gått sammen om et felles brev med seks oppfordringer til alle delegasjonene.

En hovedoppfordring er at statene må øke ambisjonene om utslippskutt for å nå 1,5°C målet i Parisavtalen. En ny rapport fra FNs miljøprogram viser at med staters vedtatte politikk er oppvarmingen fortsatt er på vei mot 2,9°C. Dette kan få katastrofale følger for menneskerettighetene. For å få å holde målet om å begrense oppvarmingen til 1,5°C innen rekkevidde, oppfordrer GANHRI også statene å fase ut fossil energi, samtidig som fornybar energi og energieffektivisering økes.

GANHRI understreker også at menneskerettighetene må integreres i klimaforhandlingene. Dette betyr blant annet at statene må sørge for at sivilsamfunnet kan delta fritt i klimaforhandlingene, og at miljøforsvarere beskyttes før, under og etter COP28 i Dubai.

Hele brevet fra GANHRI til delegasjonene kan leses her.

2. Bidra til gode diskusjoner om klima og menneskerettigheter og observere pågående forhandlinger

NIM vil også delta på en rekke arrangementer og være observatør til de pågående forhandlingene, med sikte på å fremme menneskerettighetene i diskusjonene som pågår.

Vil du komme i kontakt med oss?

Direktør Adele Matheson Mestad er til stede i Dubai 2. til 6. desember. Dersom noen ønsker å komme i kontakt med NIM i Dubai, kan direktør Adele Matheson Mestad nås på e-post adele.mathesonmestad@nhri.no.

Pressekontakt i Norge er Magnus Eide. Tlf. 93 88 24 53 E-post: magnus.eide@nhri.no