Rapporten er oppdatert med de seneste anbefalingene til og med mars 2020.

Compilation of UN recommendations to Norway 2017-2020 (3 MB)
Skulpturen
Foto: Andrius Kaziliunas/iStock photo

FNs overvåkningsorganer kommer jevnlig med anbefalinger om hvordan statene skal gjennomføre sine menneskerettighetsforpliktelser. Dette er en tematisert oversikt over slike anbefalinger til Norge, gitt i perioden 2017-2020. Det er første gang at anbefalingene til Norge er sammenstilt i ett dokument og sortert i henhold til ulike menneskerettslige temaer.