Menneskerettigheter: Sammenstilling av FNs anbefalinger til Norge

NIM-R-2020-002
Compilation of UN recommendations to Norway 2017-2020 (pdf) 2.57 MB
Skulpturen "Broken Chair" utenfor FN-kontorene i Geneve
Foto: Andrius Kaziliunas/iStock photo

Rapporten er oppdatert med de seneste anbefalingene til og med mars 2020.

FNs overvåkningsorganer kommer jevnlig med anbefalinger om hvordan statene skal gjennomføre sine menneskerettighetsforpliktelser. Dette er en tematisert oversikt over slike anbefalinger til Norge, gitt i perioden 2017-2020. Det er første gang at anbefalingene til Norge er sammenstilt i ett dokument og sortert i henhold til ulike menneskerettslige temaer.