Natural Resource Development, Business and the Rights of Indigenous Peoples

NIM-R-2019-004
NIM OECD NCP Seminar Report Final (pdf) 1.64 MB
Illustrasjonsbilde: Kai Gradert, Unsplash. unsplash-logoKai Gradert

Næringsutvikling i urfolksområder og utbygging av vindkraftverk som et ledd i den nasjonale satsingen på fornybar energi reiser flere menneskerettslige spørsmål. NIM og OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv holdt i juni seminar om sentrale problemstillinger for samene i møte med vindkraft- og gruveutbygging. Her er rapporten fra seminaret.

Les mer om seminaret her. OECDs veileder for meningsfylt interessentdialog i utvinningssektoren fins på samisk og på norsk.