Næringsutvikling i urfolksområder og utbygging av vindkraftverk som et ledd i den nasjonale satsingen på fornybar energi reiser flere menneskerettslige spørsmål. NIM og OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv holdt i juni seminar om sentrale problemstillinger for samene i møte med vindkraft- og gruveutbygging. Her er rapporten fra seminaret.

NIM OECD NCP Seminar Report Final (2 MB)
Illustrasjonsbilde: Kai Gradert, Unsplash. unsplash-logoKai Gradert

Les mer om seminaret her. OECDs veileder for meningsfylt interessentdialog i utvinningssektoren fins på samisk og på norsk.