Næringsliv og menneskerettigheter

Sentrale bestemmelser

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Sentral alminnelig lovgivning

Arbeidsmiljøloven kap. 2A, 4 og 13, regnskapsloven § 3-3 c, straffeloven kap. 4, anskaffelsesloven § 5, personopplysningsloven.

Utvikling 2020–2021

  • Høring om Etikkinformasjonsutvalgets forslag om åpenhetslov.
  • NOU 2020: 7 Verdier og ansvar – Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland.

Foto: Mlenney/iStock photo.